Devr-i siteminde dil-i bî-çâk bulınmaz


Esa
15.9.2017
 
277
 Mef‘ûlü Mefâîlü Mefâ‘îlü Fe‘ûlün
 
1 Devr-i siteminde dil-i bî-çâk bulınmaz
 Hengâm-ı gamında ser-i bî-hâk bulınmaz
2 Ref‘ eylemege zahm-ı siyeh-mâr-ı gumûmı
 Sâgar gibi bir hokka-i tiryâk bulınmaz
3 Hengâm-ı şikâr ol şeh-i şîr-efken-i nâza
 Hayf ol sere kim beste-i fitrâk bulınmaz
4 Lutfın görüp inkâr ider sâkî-i bezmüŋ
 Ol rind ki hem-vâre tarabnâk bulınmaz
5 Rindân-ı harâbat ile hem-sohbet olur mı
 SÂKIB dil-i sâgar-veş o kim pâk bulınmaz
 
Dr. Mehmet KIRBIYIK, KÂTİB-ZÂDE SÂKIB DÎVÂNI, https://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10622,katibzade-sakibpdf.pdf?0
 

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış