Dil-i erbâb-ı `ışka hîç karâr u mesken olmazmış


6.10.2017
 
[197]
Mefâ`îlün Mefâ`îlün Mefâ`îlün Mefâ`îlün
 
1 Dil-i erbâb-ı `ışka hîç karâr u mesken olmazmış
 Hümâ-pervâz imiş ammâ per ü bâl-efgen olmazmış
2 Fezâ-yı dilde dâğ-ıstân-ı derd ü nâleden gayrı
 Nevâ-yı `andelîb ü şâhsâr-ı gülşen olmazmış
3 Gam-ı hecr [ü] neşât-ı vasl olurmış `âkıbet yeksân
 O demlerde şeb-i târîk ü rûz-ı rûşen olmazmış
4 Tutarmış pîr-i `ışk âgûş-ı dilde Yûsuf-ı hüsni
 Arada mekr-i ihvân nekhet-i pîrâhen olmazmış
5 Ser-â-pâ bir görinmez şu`le-i pertâb imiş Nâmî
Libâs-ı `ışka ceyb ü âstîn ü dâmen olmazmış
 
 
Yard. Doç. Dr. Ahmet YENİKALE  AHMET NÂMÎ  DÎVÂNI VE İNCELEMESİ, T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3194 KÜLTÜR ESERLERİ
 
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış