Dil mergzâr-ı mihr ü vefâ mürg-i zârıdur


Esa
28.6.2016
Dil mergzâr-ı mihr ü vefâ mürg-i zârıdur
Dîdâr-ı yâr hüsn ü bahâ nev-bahârıdur
 
Bir âbdur ki akdugı yir lâlezâr olur
Tîgun ki gülsitân-ı safâ cûybârıdur
 
Zülfüñ duhân-ı meş’ale-i bezm-i hüsndür
Agzuñ çerâg-ı lutf u melâhat şirârıdur
 
‘Uşşâkı zîr-i hâke iletse n’ola gamuñ
Derd-i mahabbet ehl-i dilüñ yâr-ı gârıdur
 
Câm-ı zer ile buldı ziyâ bezm-i devleti
Nergis ki tahtgâh-ı çemen tâcdârıdur
 
Çeşm ü çerâg-ı merdüm-i sâhib-nazar yiter
Câm-ı şarâb-ı nâb ki Cem yâdgârıdur
 
Bâkî hümâ-yı evc-i sa’âdet zamânede
Şâhîn bakışlu Şâh Selîmüñ şikârıdur
 
 
 
 
 
 

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış