Dir idüm gamze-i hûnîlere cânâ bed-mest


Esa
5.10.2017
 
Fe`ilâtün Fe`ilâtün Fe`ilâtün Fe`ilün
 
1 Dir idüm gamze-i hûnîlere cânâ bed-mest
İtseler sâgar-ı perhîz-i nigeh-nâzı şikest
2 Âb-ı Hızr u dem-i `Îsâya tahassür mi çeker
 Hâhiş-i bûse-i la`lüñle olan bâde-perest
3 Geşt-i nüzhet-gede-i huld-i berîn eylese dil
 Yine bulmaz ser-i kûyuñ gibi bir cây-ı nişest
4 Bâyezîd olsa temâşâ iden ol gamzeleri
İder elbette temennâ-yı nigâhuñ anı mest
5 İre mi dest-i niyâza keremüñden yine âh
Gonçe-i nîm-tebessümle gül-i bûse-i dest
6 Nagme-perdâz idi şevk-i ruhuña bülbül-i dil
 Olmadın dahı şüküfte gül-i gül-bâğ-ı elest
7 Sâye-i serv-i bülendüñi çeker âgûşa
 Reh-güzâruñda olanlar dil-i Nâmî gibi pest
 
 
Yard. Doç. Dr. Ahmet YENİKALE  AHMET NÂMÎ  DÎVÂNI VE İNCELEMESİ, T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3194 KÜLTÜR ESERLERİ
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış