ELİFNÂME Elifden elife döneriz her dem


Esa
2.4.2019
 
ELİFNÂME
 
Elifden elife döneriz her dem- ا
Belâ meclisinden mestâneyiz biz- ب
Tecerrüd ehlinde ne gezer elem- ت 
Sevb ü siyâb atmış dûvâneyiz biz- ث
Cân ile cânânı sen ayrı görme- ج
Hâlini haddini unutup durma- ح
Hâtır-şiken olup gönüller kırma-خ
Defîneler saklı vîrâneyiz biz- د
Zevk-i mey-i aşkı içenler bilir- ذ
Reh-i pür mihneti geçenler bilir- ر
Ziyân u kârını ölçenler bilir- ز
Sâkî ve mestâne meyhâneyiz biz- س
Şerr u şur misali kaçıp şöhretten- ش
Salamadık nefsi bâğ-ı kesretten- ص
Zaîf ü garîbiz derd-i firkatten- ض
Tâlib-i tabîb ü cânâneyiz biz- ط
Zulmette ve nurda elif-be'deyiz- ظ
Âşıkız Leylâyız kadeh ü meyiz- ع
Gayrımız aynımız aslında neyiz- غ 
Fâş-ı künt ü kenze bahâneyiz biz- ف
Karada ve suda yol olduk durduk- ق
Kenarda sel dağda bel olduk durduk- ك
Lâle ateş diken gül olduk durduk- ل
Meydân-ı sûrette efsâneyiz biz- م
Nûrunu sakın nâr eylemiyesin- ن
Varlıkta yokluğu heylemiyesin- و
Hây u hûya gönlün peylemiyesin- ه
Lâmekân elinde dürdâneyiz biz- لا
Yeter artık sözün vermesin keder- ى
Hayrânî bu kelâm niceye kadar
Bir vefâ ehlini görünce meğer
Bir türlü dolmayan peymâneyiz biz

Hayrânî
 
(1980, ? Ankara)
 

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış