Ey nahl-ı nâz berg-i terün yok mıdur senün


Esa
1.8.2017
Mef’ûlü/ Fâ’ilâtü/ Mefâ’îlü/ Fâ’ilün
 Muzâri: - - ./ - . - ./ . - - ./ - . –
 
1 Ey nahl-ı nâz berg-i terün yok mıdur senün
 Ey gül-nihâl mîvelerün yok mıdur senün
2 Geldi derûn-ı cân u dile yâd-ı leblerün
 Ey fikr-i yâr cânda yirün yok mıdur senün
3 Renc-i humâr-ı bâde-i la’l ile hasteyem
 Zâhid ‘aceb ki derd-i serün yok mıdur senün
4 Ey şâh-ı hüsn hâlet-i ‘aşkunla bin kadar
 Üftâdegân-ı derbederün yok mıdur senün
5 Mir’ât-ı sâf-ı Yâver’e virdünse igbirâr
 Çarh-ı sitem-gere kederün yok mıdur senün
 
 
Dr. Kaplan ÜSTÜNER, ENDERUNLU HASAN YÂVER DİVAN [İnceleme-Metin-Çeviri-Dizin], https://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10608,enderunlu-hasan-yaver-divanipdf.pdf?0

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış