Fakr derdiyle zelîl olub ola her kim hvâr

 
Nazîre Nev’-i Dîger
 
 [Fe’ilâtün Fe’ilâtün Fe’ilâtün Fe’ilât]
 · · − − / · · − − / · · − − /· · −
 
1 Fakr derdiyle zelîl olub ola her kim hvâr
 Olur uş pister ü bâlin aña hâr ile hâr
 Hâliyâ fakrla ol hâle giriftâr benem
 Ki oldı derd ü gamla dâr-ı cihân başıma dâr
 Bâr-ı fakr itdi beni derd-ile şol mertebe denk
 Ki ben eksüklünüñ arturur o derdin her bâr
 Her dem olmışdur işüm döne döne hep zârî
 Fakr nerdinde ki devr itdi beni derdle zâr
5 Kıldı ol fakrla fâka beni âfâka gülünc
 Agladugum bu ki oldum o gam-ıla nâçâr
 Mâ-hasal kâbil-i takrîr degüldür derdüm
 Tâ dem-i haşr eger şerh idüb itsem güftâr
 Oldum uş haste-dil ol derd-ile eyvây ol dem
 Def’ine lutfuñ olur ol elemüñ yine medâr
 Bu kadar mihnet-i fakr-ıla husûsâ ki yine
 Degmedi niçe ‘ulûfem o dahı müşkil kâr
 Bundan evvel dahı ihsân-ı ‘ulûfe ciheti
1219
 Himmetüñ birle olunmışdı kuluña îsâr
10 Yine ol himmeti lutf eyle benüm sultânum
 Bendeñe naks-ı ‘ulûfe ile çekdürme hisâr
 Koma zilletde elin al ki ayaguñ tozına
 Nazmî medh-ile senâ dürlerini ide nisâr
 Çâre lutfuñdan umar ol ki tabîb-i hâzık
 Niçe bîmâr olana ide gelübdür tîmâr
 Fukarâya niçe kim rahm ide erbâb-ı divel
 Rabb dâyim ide dâyim seni ikbâl-ile var
 
Yrd. Doç. Dr. Sibel ÜST, EDİRNELİ NAZMÎ DÎVÂNI (İNCELEME-METİN) T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI, 2012 www.kulturturizm.gov.tr
 
 

 

Şairin Diğer Şiirleri


Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.

Yapılan Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış...

Yorum Yaz

Yorum yazmak için üye girişi yapınız...