Gam-zidây-ı dil olur mı mey-i hamrâya göre


6.10.2017
 
[345]
Fe`ilâtün Fe`ilâtün Fe`ilâtün Fe`ilün
 
1 Gam-zidây-ı dil olur mı mey-i hamrâya göre
 Neşve-bahşâ mı olur şîşe-i sahbâya göre
2 Cân nisâr eyler idüñ mahmil-i bûy-ı zülfe
 Hareket kılsa sabâ nâka-i Leylâya göre
3 Cây-ı âsâyiş-i güm-geşte-dilân olmak olur
 Bâg-ı huld olsa idi kûy-ı dil-ârâya göre
4 Şem`a pervâne hem-âgûş-ı visâl oldukca
Şu`le tâbân-ter olur mâh-ı şeb-ârâya göre
5 Şâhid-i âfiyete haste-i `ışkî bakmaz
 Derde bî-tâbdur Eyyûb-ı şekîbâya göre
6 Şerbet-i mevte ecel teşne olur her nefesi
Rûh-bahş olsa ger enfâs-ı Mesîhâya göre
215
7 Hâsıl eyler dil-i hârâ dür-i yektâ Nâmî
Hande-rîz olsa o meh `ıkd-i süreyyâya göre
 
Yard. Doç. Dr. Ahmet YENİKALE  AHMET NÂMÎ  DÎVÂNI VE İNCELEMESİ, T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3194 KÜLTÜR ESERLERİ
 
 
 
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış