Gamzeler ikbâl u şevka günde bin efsûn okur


Esa
15.6.2017
 
 
Gamzeler ikbâl u şevka günde bin efsûn okur
Nikbet-i endûha hattın tebbet-i vârûn okur
2. Kâmetin kûteh sanırlar ayb-bînân-ı heves
Nâ-sühanver mısra‘-ı mevzûnu nâ-mevzûn okur
3. Pîş-i ebrûsunda gûyâ kim o gûyâ çeşm-i şûh
Bir hicâzî tıfl ki dil-keş-edâdır nûn okur
4. Bilmez âyîn-i şifâ-yı derd-i âşık n'iydügün
Bî-haber durmuş tabîb Enmûzec ü Kânûn okur
5. Vâ‘iz-i çeşm-i gürisne piç ü tâb-ı cû‘ ile
Mevsim-i iftârda ve't-tîni ve'z-zeytûn okur
6. İki üç harf ile peydâdır Nedîmâ râz-ı aşk
Kim onu nâkıs nazarlar geh çirâ geh çün okur
 
MACİT, Muhsin, Nedîm Divanı, Akçağ Yayınları, Ankara 1997.
 
https://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10635,nedim-divanipdf.pdf?0
 
 
 

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış