Gamzeler kim saff-ı müjgân ile kendin gösterür


6.10.2017
[82]
Fâ`ilâtün Fâ`ilâtün Fâ`ilâtün Fâ`ilün
 
1 Gamzeler kim saff-ı müjgân ile kendin gösterür
Kahramân-ı fitnedür gûyâ levendin gösterür
2 Huld u tûbâ gülşen-i kûyına reşk eyler kaçan
 Ol perî kim salınur kadd-i bülendin gösterür
3 Zülf-i miskîn-târıla hâl-i siyâhın dir gören
 Beñzer ol Hindû-yı `ayyara kemendin gösterür
4 Pîr-i çarhı gör ki râhında o mâhuñ rûz [u] şeb
 Dûd-ı âteş-nâk ü âh-ı şu`le-mendin gösterür
5 Her kademde fitne-hîz-i nâz olur haşre kaçan
Şîve-i reftâr-ı kadd-i dil-pesendin gösterür
6 Sanma mâh-ı nev ufukda gâşiye-dâr-ı felek
 `Âleme resm-i ser-i sümm-i semendin gösterür
7 Nâmîyi gördükçe dest-i nâzını tahrîk idüp
 Gâh best ü geh küşâd-ı sîne-bendin gösterür
 
 
Yard. Doç. Dr. Ahmet YENİKALE  AHMET NÂMÎ  DÎVÂNI VE İNCELEMESİ, T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3194 KÜLTÜR ESERLERİ
 
 
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış