Gehî ebrû-yı yârı geh ruhun tasvîr eder mehtâb


Esa
4.04.2016
 
 
Gazel
 
[16]
 
 [mefâ’îlün / mefâ’îlün / mefâ’îlün / mefâ’îlün]
 
 1 Gehî ebrû-yı yârı geh ruhun tasvîr eder mehtâb
 Hilâlî şekl edip resmin döner tedvîr eder mehtâb
 
 2 O tıfl-ı nâzı süd limân deyü zevrak-süvâr etsem
 Yem-i pür-şûru ol şeb reşk-i cûy-ı şîr eder mehtâb
 
 3 Ziyâ kesb eyleyip mihr-i ruh-ı dildârdan her dem
 Bu mâhiyyetle çeşm-i encümü tenvîr eder mehtâb
 
4 O meh-rûyuñ görüp dîvânegân-ı zülf-i şeb-gûnun
 Felekde hâlesin ser-halka-i zencîr eder mehtâb
 
 5 Şeb-i vaslında yârıñ germî-i mey derd-i ser vermez
 Tabâşîr ile dürd-i bâdeyi tahmîr eder mehtâb
 
 6 Nakîsa verdigin ehl-i kemâle devr-i gerdûnuñ
 Dirâyetle dehân-ı gurreden takrîr eder mehtâb
 
 7 Dil-i Vehbî olur fersûde görse sîne-i yârı
 Ketân-ı nâ-tüvâna dûrdan te’sîr eder mehtâb
 
 
Yrd. Doç. Dr. Ahmet YENİKALE, SÜNBÜL-ZÂDE VEHBÎ DÎVÂNI, Kahramanmaraş 2012
 
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış