Geldi vakt-i gül yine irdi bahâre `andelîb


Esa
5.10.2017
 
Fâ`ilâtün Fâ`ilâtün Fâ`ilâtün Fâ`ilün
 
1 Geldi vakt-i gül yine irdi bahâre `andelîb
Eyledi râz-ı derûnum âşikâre `andelîb
75
2 Gülşeni sît ü sadâ-yı şîven ile kıldı pür
Başladı her kûşeden feryâd u zâre `andelîb
3 `Âşık-ı şûrîde-serdür var ise biñ şevk ile
Gonçe-leb bir nev-nihâl-i gül-`izâre `andelîb
4 `Âleme ifşâ idüp mihr ü mahabbet hâlini
Eyledi âgâz-ı tâze nakş u kâre `andelîb
5 Câm-ı gülden nûş kıldı bâde-i zevk-i vefâ
 Düşdi mestâne yine şemşîr-i hâre `andelîb
6 Varlıgın hâkister itdi âteş-i `ışk ile hep
Bakmadı hergiz vücûh-ı kâr u bâre `andelîb
7 Neşve-yâb oldı meger kim `ışk-ı mâder-zâd ile
Nâmî-âsâ döndi mest-i hûşyâre `andelîb
 
 
Yard. Doç. Dr. Ahmet YENİKALE  AHMET NÂMÎ  DÎVÂNI VE İNCELEMESİ, T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3194 KÜLTÜR ESERLERİ
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış