Gelse ol şûhuñ hayâli dîde-i giryâne mest


6.10.2017
 
[37]
 
Fâ`ilâtün Fâ`ilâtün Fâ`ilâtün Fâ`ilün
 
1 Gelse ol şûhuñ hayâli dîde-i giryâne mest
 Câm-ı şevkin nûş idüp eşküm iner dâmâne mest
2 Mest-i câm-ı hayret eyler dâyimâ bî-dilleri
 Gamze-i lutf-âşinâdan ol büt-i bîgâne mest
3 Neşve-yâb-ı sâgar-ı te`sîr olursa dil n`ola
La`l-i mey-gûnından anuñ cûş iden efsâne mest
4 Nâz u şîve tarf-ı çeşminde görinmezse olur
 Hûn-i dilden gâhî rindân-ı tegâfül-hâne mest
5 Nâmîyi gördükçe kasd-ı iltifât idüp olur
Feyz-i şîveyle ser-â-pâ cünbiş-i cânâne mest
 
 
Yard. Doç. Dr. Ahmet YENİKALE  AHMET NÂMÎ  DÎVÂNI VE İNCELEMESİ, T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3194 KÜLTÜR ESERLERİ
 
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış