Gerdûn-ı dûna ‘ âkil iseñ kılma i’ timât


Esa
20.3.2016
 
 
 
Mef’ ûlü fâ’ ilâtü mefâ’ îlü fâ’ ilün
 
Gerdûn-ı dûna ‘ âkil iseñ kılma i’ timâd
Dönsün piyâle Devr-i Kamerden budur murâd
 
Sâkî şarâb rûşen imiş çün revân-ı Cem
Câm-ı sabûhı güldürelüm k’ola rûhı şâd
 
Sûfî safâ-yı câm ile dilden keder gider
Rindân-ı sîne-sâf ile gel eyleme ‘ inâd
 
Lâyık budur ki biz kılavuz cürme i’ tirâf
Vâbeste-i ‘ inâyetidür mebde’ü me’ âd
 
Fikr-i me’âl ü zikr-i me’ âd eylemez gibi
Ol sûret-i salâha giren mebde’-i fesâd
 
Bâkî kifâyet eyler işâret efendüñe
Mahlas yerine yazdurasın ahlasu’l-’ ibâd 
 
 

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış