Göñül göñül diyerek zülf-i yâra dek giderüz


6.10.2017
[168]
Mefâ`ilün Fe`ilâtün Mefâ`ilün Fe`ilün
 
1 Göñül göñül diyerek zülf-i yâra dek giderüz
 Ne çâre mülket-i Çîn ü Tatâra dek giderüz
2 Gubâr-ı hatt-ı lebi âhir eyler eşki revân
O çeşmeden çekilür cûybâra dek giderüz
3 Reh-i belâ-yı velâda gubâr idüp cismi
Ümîd-i bûs ile dâmân-ı yâra dek giderüz
4 Yolında nakd-i sirişk-i niyâzı «arc iderek
Verâ-yı `âlem-i bûs u kenâra dek giderüz
5 Gelürse âyine-i hüsne hatt-ı jeng-âver
Safâ-yı dil görilür bir diyâra dek giderüz
6 Miyân-ı lücce-i gamda komaz havâ lâbüd
 Bu fülk-i hâli sürer bir kenâra dek giderüz
7 O murg-i evc-i semâ-yı mahabbetüz Nâmî
 Hümâ gibi taraf-ı bî-karâra dek giderüz
 
 
Yard. Doç. Dr. Ahmet YENİKALE  AHMET NÂMÎ  DÎVÂNI VE İNCELEMESİ, T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3194 KÜLTÜR ESERLERİ
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış