Gör ol Türk-i Hıtâyî nûş kılmış câm-ı sahbâyı


Esa
17.6.2017
Gör ol Türk-i Hıtâyî nûş kılmış câm-ı sahbâyı
Salar dil milketine türktâz-ı katl ü yağmâyı
2. Ruhı nâzüklük ile yele virmiş güller evrâkın
Kadi çâpüklük ile hâke salar serv-i ra‘nâyı
3. Lebinden bûse men‘ine çekerken gamzesi hançer
Kaçan mümkindürür dilden giçürmek bu temennâyı
4. Behâr-ı ‘ârız-ı dilberde tâze güller açılmış
İderse n’ola bülbül gibi ‘âşıklar temâşâyı
5. Aceb mi muğ-beçenüñ lâ‘l-i cân bahşına cân virsem
 Ki bu deyr-i kühenden taşra salmışdur Mesîhâyı
6. Harâbât ehlinüñ yanında çün bir cür‘aya degmez
Yeridür âteşe salsam libâs-ı zühd ü takvâyı
7. Niçe pinhân idem kim âteş-i ‘ışk u mey-i rûşen
Kılur izhâr çâk-ı sîneden her sırr-ı ahfâyı
8. Çıkar câm-ı Cemi ‘Avnî hazîneñden temâşâ kıl
Eger bilmek murâduñsa ke-mâ-hî kâr-ı dünyâyı
 
 
https://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10595,avnfatihdivanimuhammednurdoganpdf.pdf?0

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış