Göz yumup ey dil cihândan kendü cânânuñ gözet


Esa
11.4.2016
 
 
 
 
 
Fâ‘ilâtün/ Fâ‘ilâtün/ Fâ‘ilâtün/ Fâ‘ilün
 
Göz yumup ey dil cihândan kendü cânânuñ gözet
Olma hâristâna mâ’il gülşen-i cânuñ gözet
 
Çünki uçduñ âşiyân-ı sîneden ey murg-ı dil
Gayrı şâha konma ol serv-i hırâmânuñ gözet
 
Zerrece dünyâ yüzini görmesem dirseñ eger
Rû-be-rû ol bir dem ol hurşîd-i rahşânuñ gözet
 
Ol perî her dîve olmasun musâhib diriseñ
Ey dil Âsaf gibi dergâh-ı Süleymân’uñ gözet
 
Virme dünyâya Behiştî söz bahâristânını
Andelîbe çıka zâguñdur gülistânuñ gözet
 
 
 
Dr. Yaşar AYDEMİR, BEHİŞTÎ DÎVÂNI,
 
Behişti  Ramazan 
 

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış