Gül gülistân seyrine gelmiş çemen sultânıdur


Esa
11.4.2016
 
Fâ‘ilâtün/ Fâ‘ilâtün/ Fâ‘ilâtün/ Fâ‘ilün
 
Gül gülistân seyrine gelmiş çemen sultânıdur
Efser-i surhile lâle bûstân oglanıdur
 
Sensüz ey gül-çihre ahvâlin sorarsañ gülşenüñ
Serv dûd-ı âhı bülbül nâlesi efgânıdur
 
Olımaz Yûsuf berâber saña benden al haber
Ey habîbüm bu hayâlüñ gözlerüm mîzânıdur
 
Kılmasa pinhân tılısm-ı hatt u la‘lüñ gencveş
Yok dimez dirdüm dehânuñ dürr ü gevher kânıdur
 
Bûy-ı cânândan Behiştî’ye gelür her dem hayât
Hüsni gülzârında güller var ki âdem cânıd
 
Dr. Yaşar AYDEMİR, BEHİŞTÎ DÎVÂNI,
 
Behişti  Ramazan
 
 

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış