Gül gülse dâ’im aglasa bülbül ‘ aceb degül


Esa
20.3.2016
Mef’ ûlü fâ’ ilâtü mefâ’ îlü fâ’ ilün
 
Gül gülse dâ’im aglasa bülbül ‘ aceb degül
Zîrâ kimine agla dimişler kimine gül
 
Pâkîze-tab’ u sâf-dil ü pâk-meşrebüz
Hüsnüñ güline düşse n’ola jâleveş göñül
 
Bezm-i safâ vü ‘ ayşa salâdur bilenlere
Şît u sadâ-yı bülbül ü berg ü nevâ-yı gül
 
Hüsn-i ruhuñla lutf-ı lebüñden haber virür
Hep âb u tâb-ı cevher-i câm u safâ-yı mül
 
Bâkî ‘ acûz-ı dehre er olmaz zebûn olan
Merdân-ı râh-ı ‘ aşk dimezler aña racül
 
 

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış