Gül-nâr-ı la’li cennet-i hüsnüñ kirâsıdır


Esa
4.04.2016
 
 
Gazel
 
[73]
 [mef’ûlü / fâ’ilâtü / mefâ’îlü / fâ’ilün]
 
 1 Gül-nâr-ı la’li cennet-i hüsnüñ kirâsıdır
 Cânın verirse ‘âşık aña diş kirâsıdır
 
 2 Telh-âbe-i sirişk ile âh-ı ‘alev-feşân
 ‘Uşşâk şehriniñ güzel âb u hevâsıdır
 
 3 Çeşm-âşinâ-yı peyk-i nesîm-i mahabbetiñ
 Kûyuñ gubârı bâd-ı hevâ tûtiyâsıdır
 
 4 Mînâda cilve gösterişi duhter-i reziñ
 Sırça sarây içindeki kızlar edâsıdır
 
 5 Bîgâne tarzdır bize nâz u mu’âmele
 Bilmem o şûh şimdi kimiñ âşinâsıdır
 
 6 Zâtında ihtiyâcı yok esvâb-ı zînete
 Esbâb-ı nâz u şîve boyunca libâsıdır
 
7 Muhkem ‘imâdı nahl-i berûmend-i devletiñ
 Ehl-i niyâz-ı sâ’id-i dest-i du’âsıdır
 
 8 Biz istinâd eylemişiz istikâmete
 Şeyhiñ beli tayandıgı çûb-ı ‘asâsıdır
 
 9 Vehbî sebeb fütâdegî-i pûte-i gama
 Kesb etdigim fünûn-ı hüner kîmyâsıdır
 
Yrd. Doç. Dr. Ahmet YENİKALE, SÜNBÜL-ZÂDE VEHBÎ DÎVÂNI, Kahramanmaraş 2012
 
 
 
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış