Hâk-i pây-ı dil-rübâya tûtiyâ olmaz bedel


6.10.2017
 
[272]
Fâ`ilâtün Fâ`ilâtün Fâ`ilâtün Fâ`ilün
182
1 Hâk-i pây-ı dil-rübâya tûtiyâ olmaz bedel
 Beñzemez misk-i Hıtâya kîmyâ olmaz bedel
2 Ben o ser-gerdân-ı girdâb-ı yem-i derd ü gamem
 Sür`at-i seyrüme çarh-ı âsiyâ olmaz bedel
3 Fikr-i vasl-ı mû-miyân ol mertebe itdi nazar
 Za`f-ı cism-i zâra târ-ı bûriyâ olmaz bedel
4 Ben o rencûr-ı gam-i vaslam `ilâc-ı derdüme
 Tâze tâze derd olur hîç bir devâ olmaz bedel
5 Nâmî-i mest-i mey-i `ışkam ki zevk-i hâlüme
 Neşve-i Kevserdeki şevk ü safâ olmaz bedel
 
 
Yard. Doç. Dr. Ahmet YENİKALE  AHMET NÂMÎ  DÎVÂNI VE İNCELEMESİ, T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3194 KÜLTÜR ESERLERİ
 
 
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış