Hûnî gözüñ cihâna ne cayn-ı belâ-durur


Esa
17.6.2016
 
 
Hûnî gözüñ cihâna ne cayn-ı belâ-durur (188/1)
Kim ol belâya cân u göñül mübtelâ-durur
 
Ne sûredür yüzüñ ü lebüñ vasfı iy  aceb (188/2)
Ki âyetleri anuñ kamu nûr u şifâ-durur
 
Rûşen yüzüñ hevâsı-la oldı çirâg-ı rûh (188/3)
Kimde ki sıdk ola ne dem ursa safâ-durur
 
Kan derleyü eridi cemâlüñe karşu gül (188/4)
İy rahmet ol kişiye ki ehl-i hayâ-durur
 
Bî-ganeye gerek ideler cevri bes neçün (188/5)
Cevr itdügün hemîşe senüñ âşinâ-durur
 
Ben ışkuñuñ harîfi degüldüm velî n’idem (188/6)
Baña kaderleyen bu belâyı kazâ-durur
 
Didüm göñül ol alagöz alından it hazer (188/7)
Kim zâlime inananuñ işi hatâ-durur
 
İşitmedüñ sözümi vü düşdüñ belâya uş (188/8)
Aña ki pend işitmeye bu iş sezâ-durur
 
Sabr eylegil bu cışk belâsına Ahmedî (188/9)
Kim her cefâ ki yâr ide yâra vefâ-durur
 
Dr. Yaşar AKDOĞAN, Ahmedî DÎVÂNI, T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI, 3141 KÜLTÜR ESERLERİ 424
 

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış