Hûn-ı `uşşâk ile pür olsa bu nüh peymâne hep


Esa
5.10.2017
 
Fâ`ilâtün Fâ`ilâtün Fâ`ilâtün Fâ`ilün
 
1 Hûn-ı `uşşâk ile pür olsa bu nüh peymâne hep
 Nûş ider zannum budur ol gamze-i mestâne hep
2 Katre-i eşküm nigâh-ı seyr-i hüsne virmez öñ
 Encüm-âsâ atılur birden ser-i müjgâne hep
3 Gam yime ey dil gelür lutf-ı devâ-yı vasl ider
 Derd-i hicrânuñ `ayândur ol tabîb-i câne hep
4 Nicedür tûfânı görsün bir dahı çeşm-i zamân
 Bu hurûş ile hele varsun yaşum `ummâne hep
5 Bir şeh-i mesned-nişîn-i mülk-i hüsnüñ dil gibi
Mübtelâ-yı derd-i `ışkı âşinâ bîgâne hep
6 Nakş-ı hüsn-i dil-keşin levh-i dile tasvîr içün
 Nakd-i eşkin merdüm-i çeşmüm kodı meydâne hep
7 Halk-ı `âlem bir nigeh-nâz-ı vefâsı lutfına
Muntazırdur Nâmî-âsâ ol şeh-i hûbâne hep
 
 
Yard. Doç. Dr. Ahmet YENİKALE  AHMET NÂMÎ  DÎVÂNI VE İNCELEMESİ, T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3194 KÜLTÜR ESERLERİ
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış