Hâşâlillah kim yuyam men el mey ümahbûbdan


Esa
23.7.2017
 
fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün
 
1 Hâşâlillah kim yuyam men el mey ümahbûbdan1180
 Yâ ma’âzallah ki yumam dîde rûy-ı hûbdan
S3 131b Zâhide gösterme pinhân it kabaguñ sâkîyâ
 Kâşif-i esrârı gizle merdüm-i mahcûbdan
Baş çatub kaşuñ gözüñle kaynadurlarfitneyi1181
 Hâlî olmazlar ‘acebdür fitne vü âşûbdan1182
 Bitmesün serv-i sehî didüm görüb kaddinrevân1183
 Ne biter bir meyve virmez huşk u hod-rûçûbdan1184
 İy tabîbüm derd-mendem derdime sen kıl devâ
 Kem degüldür derdüm artuhdur menümEyyûbdan1185
 İtme red çün kim meni ‘aybumla itmişsinkabûl1186
 Şer’ile zîrâ dönülmez kâle-i ma’yûbdan1187
İtürürdi zulmet-i zülfüñde râhın Rûşenî118
Çıkmasa hûrşîd-i rûyuñ ‘akreb-i maklûbdan
 
Dr. Orhan Kemâl TAVUKÇU, DEDE ÖMER RÛŞENÎ Hayatı, Eserleri, Edebî Kişiliği ve Dîvânının Tenkidli Metni, https://ekitap.kulturturizm.gov.tr/E

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış