Hâtırıma geldi ol cânânı añdım agladım


Esa
17.9.2017
156
Fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilün
 
1 Hâtırıma geldi ol cânânı añdım agladım
Hâlime rahm idici Sultânı añdım agladım
2 Ana rahminden zuhûra getürüp hıfz eyleyen
Hâfız u Settâr olan Rahmânı añdım agladım
3 ‘İllet ü ekdârdan hâfız Hakîm-i mutlakı
Cismime sıhhat viren Lokmânı añdım agladım
4 Zâhir ü bâtın ni‘amla perveriş viren baña
Lâ-ye‘add ihsân iden Mennânı añdım agladım
5 Ben cürüm itdikçe eyler ol baña lutf u kerem
‘Aybımı pinhân iden Gaffârı añdım agladım
6 Görmedimse nahnü akreb remzine vâkıf olup
Baña akreb benden ol Sübhânı añdım agladım
180
7 Bu harâbe-hânesine Sıdkiyâ revnak viren
Dilde olan ol ‘azîz mihmânı añdım agladım
Dr. Abdullah EREN, MEHMED SIDKÎ DÎVÂNI, https://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10625,mehmed-sidki-divanipdf.pdf?0
 
 

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış