Hadeng-i gamzesi kim der-kemân-ı ebruvânıdur


6.10.2017
 
 
[90]
Mefâ`îlün Mefâ`îlün Mefâ`îlün Mefâ`îlün
 
1 Hadeng-i gamzesi kim der-kemân-ı ebruvânıdur
 Hezârân murg-i dil her cânibe konmış nişânıdur
2 Vücûd-ı zâruma bir başka `âlem eyledüm peydâ
Sirişkümdür zemîni dûd-ı âhum âsümânıdur
102
3 Aceb fehm eyler iz`ân itdürür `arz itmedin hâlin
 Zebân-ı `işvesi erbâb-ı `ışkuñ tercemânıdur
4 Dil almak bend-i kâkülden ne mümkindür ko ey nâsih
 Belâmuz başda mâder-zâd-ı `ışk-ı câvidânîdür
5 Saña yer yok gelüp n`eylersin ey mihmân-ı şâdânî
 Dil-i ehl-i mahabbet derd ü mihnet mîhmânıdur
6 Güzel tasvîr ider nakş-ı hayâlin levh-i hâtırda
Benüm çehre-küşâ-yı kilk-i fikrüm reşk-i Mânîdür
7 O şûhuñ olalı vassâf-ı engüşt-i muhannâsı
 Cihânuñ hâme-i Nâmî müşârun bi`l-benânıdur
 
 
Yard. Doç. Dr. Ahmet YENİKALE  AHMET NÂMÎ  DÎVÂNI VE İNCELEMESİ, T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3194 KÜLTÜR ESERLERİ
 
 
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış