Hele îd oldu ol gül-gonce handân olduğun gördük


Esa
19.3.2016
 
 
GAZEL 

Hele îd oldu ol gül-gonce handân olduğun gördük 
Demâg-ı telh-kâmın şekkeristan olduğun gördük 

O sîm endâmı aldık halka-î ağûuşa bir kerre 
O elmâsın hele zîb-i nigin-dân olduğun gördük 

Meh ü mihrin senin olsun felek biz îd-gehlerde 
Hilâl ebrûların hurşîd-i tâbân olduğun gördük 

O kâfir-beççe bir peymâne sahbâ sundu kim alıp 
Derûn-i lâleden âteş fürûzân olduğun gördük 

Niyâz ü nâz ü nûş ü bahş ü ibrâm-ı kenâr ü bûs... 
Bugün meclisde zevkin böyle tûfân olduğun gördük 

Yalan olmaz o şûhun görmedik mey içtiğin ammâ 
Bir iki kerrecik hem-bezm-i mestân olduğun gördük 

Gülistân görmedik gül kokmadık ammâ ruhün meyden 
Gül-ender-gül gülistân-der-gülistân olduğun gördük 

Bi-hamdillâh yine kilk-i Nedîmâ-yı sühân-sâzın 
Gazel-perdâz-ı bezm-i sadr-ı zî-şân olduğun gördük
 
 

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış