Hele ıyd oldu ol gül-gonca handân olduğun gördük


Esa
26.6.2016
Hele ıyd oldu ol gül-gonca handân olduğun gördük
Dimâğ-ı telh-kâmın şekkeristân olduğun gördük
 
O sîm-endâmı aldık halka-yı âgûşa bir kerre
O elmâsın hele zîb-i nigîndân olduğun gördük
 
Meh ü mihrin senin olsun felek biz ıydgehlerde
Hilâl ebrûların hurşîd-i tâbân olduğun gördük
 
O kâfir-beççe bir peymâne sundu kim alup
Derûn-ı lâleden âteş fürûzân olduğun gördük
 
Niyâz u nâz u nûş u bahş u ibrâm-ı kenâr u bûs
Bu gün meclisde zevkın böyle tûfân olduğun gördük
 
Gülistan görmedik gül kokmadık ammâ ruhun meyden
Gül-ender-gül gülistan-der-gülistân olduğun gördük
 
Yalan olmaz o şûhun görmedik mey içdiğin ammâ
Bir iki kerrecik hem-bezm-i mestân olduğun gördük
 
Bi-hamdillah yine kilk-i Nedîmâ-yı sühan-sâzın
Gazel-perdâz-ı bezm-i sadr-ı zî-şân olduğun gördük
 
Prof. Dr Muhsin Macit, Nedim Divanı, T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, KÜLTÜR ESERLERİ 511
 
 

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış