Heman bezm-i cihanda râzdâr-ı dîde vü gûş ol


Esa
15.6.2017
 
 
 
Heman bezm-i cihanda râzdâr-ı dîde vü gûş ol
295
Misâl-i şu‘le ser-tâ-pâ zebân olsan da hâmûş ol
2. Hod-ârâyî değildir şîve-i rûşen-dilân ey dil
Safâ-yi kalb ile âyîneye bak da nemed-pûş ol
3. Gönül ser-germi-i câm-ı musaffâ güçdür ammâ kim
Gehî âlâyiş-i bezmi temâşâ kıl da medhûş ol
4. Olur elbette meftûn-ı çelîpâ ol büt-i tersâ
Kenâr etmek dilersen dâ'ima be-güşâde-âgûş ol
5. Olur bu rûzgâr elbet müsâ‘id cevherin arza
Heman sen hem-çü deryâ dâ'imâ âmâde-i cûş ol
6. Ne var sâyende feyz-i âlem-i bâlâyı seyr etsin
Nedîme ol ser-âmed kadd ile bir kerre hem-dûş ol
 
 
MACİT, Muhsin, Nedîm Divanı, Akçağ Yayınları, Ankara 1997.
 
https://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10635,nedim-divanipdf.pdf?0
 
 
 
 
 

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış