Her kaçan yârüñ yüzin görsem gözüm giryân olur


Esa
11.4.2016
 
Fâ‘ilâtün/ Fâ‘ilâtün/ Fâ‘ilâtün/ Fâ‘ilün
 
Her kaçan yârüñ yüzin görsem gözüm giryân olur
Yılda bir bayram olur anda dahı bârân olur
 
Dem olur sûfî hayâl-i dil-rübâlarla benüm
Kasr-ı cennet gibi çeşmüm menzil-i vildân olur
 
Keşf ider dünyâyı bir yerde karâr itmez göñül
‘Âhirü’l-emr âstân-ı yârda mihmân olur
 
Eşk-i çeşmümden hazer eyle ne deñlü az ise
Cem‘ olup o katreler bir gün sakın ‘ummân olur
 
Nâle-i dilden Behiştî sîne-i vîrânumuz
Beñzedi ol hâneye kim anda genc oglan ol
 
Dr. Yaşar AYDEMİR, BEHİŞTÎ DÎVÂNI,
 
Behişti  Ramazan 

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış