Her kesî bir kimseyi idindi âlemde kesî1


Esa
24.7.2017
 
fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün
 
 1 Her kesî bir kimseyi idindi âlemde kesî1458
 Kimsenem sensin menüm iy kimsesüzlerkimsesi1459
 Sen yetiş men bî-kese iy yetişen her bî-kese1460
 Ol zamân kim gözedem sag u sol u pîş upesi
Her kimüñ kim istegi sen olasın iy bî-nazîr1462
 Her neye olsa olur ol kimsenüñ desti resî1463
 İstegüm çün senden oldur dâyimâ ola menüm1464
 Kim habîbüñ yüzi gözüme rakîbüñ eñsesi1465
5 Gönderüb yâ Rabb kurtar fazluñuñ sîmurgını
 Bâz-ı rûhı aldı çengâline nefsüñ kerkesi1466
Hâr u hasdur dilde dünyâ-yı denînüñ sevgüsi
 ‘Işkuñuñ odına yandur dildeki hâr u hası1467
Rûşenînüñ hazretüñe tuhfesi yohluh-durur1468
Yoh-durur yohluhdan özge hîc dahı nesnesi
 
Dr. Orhan Kemâl TAVUKÇU, DEDE ÖMER RÛŞENÎ Hayatı, Eserleri, Edebî Kişiliği ve Dîvânının Tenkidli Metni, https://ekitap.kulturturizm.gov.tr/E
 

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış