Hoş geldin eyâ berîd-i cânân ( Tardiyye)


Esa
20.3.2016
 
 
 
 
Hoş geldin eyâ berîd-i cânân 
Gel ver bana bir nüvîd-i cânân 
Cân ola fedâ-yı ıyd-i cânân 
Bî-sûd ola mı ümîd-i cânân 
Yârin bize bir selâmı yok mu 

Yârabbî ne intizârdır bu 
Geçmez mi nice rûzigârdır bu 
Duysam ki ne şîvekârdır bu 
Hep gussa vü hârhârdır bu 
Vuslat gibi merâmı yok mu 

Ey Hızr-ı fütâdegân söyle 
Bu sırrı edip iyân söyle 
Ol sen bana tercemân söyle 
Ketm etme yegân yegân söyle 
Gam defterinin tamâmı yok mu 

Kâm aldı bu çerhden gedâlar 
Ferdâlara kaldı âşinâlar 
Durmaz mı o ahdler vefâlar 
Geçmez mi bu etdiğim duâlar 
Hâl-i dilin intizâmı yok mu 

Dil hayret-i gamla lâl kaldı 
Gâlib gibi bî-mecâl kaldı 
Gönderdiğim arz-ı hâl kaldı 
El'ân bir ihtimâl kaldı 
İnsâfın o yerde nâmı yok mu
 
 
Günümüz Türkçesiyle:
1. Ey sevgilinin habercisi! Hoş geldin. Bize sevgilinin müjdeli haberini ver. Can, sevgilinin bayramının kurbanı olsun. Bizim o sevgiliyi ummamız boşuna mı? Yârin bize bir selâmı olsun yok mu?
2. Ey düşkünlerin Hızır’ı lütfen söyle. Bu sırrı açığa vur söyle. Sen bana tercüman ol söyle. Saklamadan birer birer söyle. Gam defterinin tamamı yok mu? Bitmeyecek mi?
3. Ey Allah’ım! Bu ne uzun bekleyiştir? Bu nasıl zamandır ki hiç geçmek bilmiyor. Hep derttir hep üzüntüdür bu. Ne işveli güzeldir bu. Duysam, acaba kavuşma gibi bir arzusu yok mu?
4. Mansur gibi darağacında asıldım. Sesim, sur üfürülmesinin ezanı oldu. Üzüntü, boğazımı şah-ı mansur gibi ney haline getirdi. Gam askeri tarafından kuşatıldım. O padişahtan bir haber yok mu?
 
 

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış