Humâruñ hastasıyam sun devâmı


Esa
24.6.2017
 
Humâruñ hastasıyam sun devâmı (654/1)
Ki îş ol yig ki_ola anuñ devâmı.
Kadeh didüñdi baña sâkî (654/2)
Edâ eyle koma boynuñda vâmı
Sunıcah bir kadeh bir dahı sungıl (654/3)
Veme’l-ihsânü illâ bi’t-temâmî
Safâ-yı rûhdur mey mûş id anı (654/4)
Ne dirse ko disün sûfî-yi âmî
Eger sûfî ola Şeyh Ahmed-i Câm (654/5)
Elüñden koma sen bir lahza câmı
Mey-i reyhâniyi sun kim saçuñdan (654/6)
Hevânuñ tolu anberdür meşâmı
Gicenüñ zulmeti zülfüñde baglu (654/7)
579
Yüzüñde rûşen uş subh ibtisâmı
Boyuñ-ıla saçuñ-durur elif lâm (654/8)
Hak itsün cânuña hâ mîm hâmî
Boza-y-ıdı nizâmını sözinüñ (654/9)
İşitse Ahmedî nazmın Nizâmî
 
 
Dr. Yaşar AKDOĞAN, Ahmedî DÎVÂN https://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10591,
 

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış