Hüsn-i Yûsuf `âlem-i zâhirde oldıysa sabîh


6.10.2017
 
[54]
Fâ`ilâtün Fâ`ilâtün Fâ`ilâtün Fâ`ilün
 
1 Hüsn-i Yûsuf `âlem-i zâhirde oldıysa sabîh
 Sûret ü ma`nîde olduñ sen sabâhatle melîh
2 Zahm-ı nâ-sûzını bihbûd-ı ezel itdi yine
Tîg-i gamzeñ sînesin her kimüñ oldıysa cerîh
3 Her seher yüz sürdügiyçün âsitân-ı kadrüñe
 Mihr-i `âlem-tâb ile hem-hâne olmışdur Mesîh
4 Vasf-ı şân-ı hüsnüñüñ hakk-ı edâsın virmege
İki `âlemde kanı ta`bîrine kâdir medîh
5 Dürr-i dendân u leb-i la`lüñi ta`rîf ideli
Nazm-ı Nâmî-i kemîne oldı gitdükçe fasih
 
 
Yard. Doç. Dr. Ahmet YENİKALE  AHMET NÂMÎ  DÎVÂNI VE İNCELEMESİ, T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3194 KÜLTÜR ESERLERİ
 
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış