İden hoşnûd pîrini gümânsuz Bâyezîd olur


Esa
10.4.2016
 
 
İden hoşnûd pîrini gümânsuz Bâyezîd olur
Velî hoşnûd itmeyen yahin bil kim yezîd olur
 
Sahın kadh itmegil pîrüñ elüñden gelse medh eyle
Ki pîrin her ki kadh eyler mürîd iken merîd olur
 
Şarâb-ı vahdeti nûş it sürâhî gulgulın gûş it
Ki içen humm-ı vahdetden demî
 
Cenâbet çirkile gezme inâbet su-y-ile gusl it
Yuyub pâk itmeyen özin temîz iken pelîdolur
 
Dimegil şeyhüñe niçün niçün kim şeyhineniçün
Diyen oñmayuben hergiz karîb iken ba’îdolur
 
Şakî olmah gerekmezse sözini pîrüñ işitgil
Dutan sözini pîrinüñ şakî olmaz sa’îd olur
 
Düşüb hoş Rûşenî kimi idenüñ pîrine hidmet
Şebi Kadr ü Berât olub güni nev-rûz u ‘ıydolur
 
 
Dr. Orhan Kemâl TAVUKÇU, DEDE ÖMER RÛŞENÎ Hayatı, Eserleri, Edebî Kişiliği ve Dîvânının Tenkidli Metni, https://ekitap.kulturturizm.gov.tr/E
 
 

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış