İderseñ de hadeng-i gamzeñi gayra `atâ cânâ


Esa
5.10.2017
 
Mefâ`îlün Mefâ`îlün Mefâ`îlün Mefâ`îlün
 
1 İderseñ de hadeng-i gamzeñi gayra `atâ cânâ
 Komaz şevk-i mahabbet cezb ider benden yaña cânâ
64
2 Ne deñlü olsa cevrüñden dil-i `uşşâk incinmez
Garaz bir iltifâtuñdur gerek olsun cefâ cânâ
 
3 Yine ma`nâ-yı ihlâs-ı dil-i âşüftedür lâbüd
 Suhan-çînân-ı `âlem her ne dirlerse saña cânâ
 
4 Karâr itmek ne mümkin ıztırâb-ı ra`şeden diller
 Perîşân eyledükçe zülfüñi her dem sabâ cânâ
 
5 Olurken cilve-ger mir`ât-ı dilde `aks-i ruhsârı
 Nigâh itmek ne mümkin mihr-i `âlemden yaña cânâ
 
6 Meger kim neşve-i Kevser virür tab`-ı suhan-dâna
 Anuñçün cümlede vasf-ı lebüñdür müdde`â cânâ
 
7 Ne var câm-ı Cem ü mir`ât-ı İskenderde oldukça
 Dil-i Nâmî gibi bir sâgar-ı `âlem-nümâ cânâ
 
Yard. Doç. Dr. Ahmet YENİKALE  AHMET NÂMÎ  DÎVÂNI VE İNCELEMESİ, T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3194 KÜLTÜR ESERLERİ
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış