III. Selim’in Dil- Kuşa Kasrı İçin yazdığı şiirinden


Esa
4.04.2016
 
 
DÎGER BERÂY-I ÂN KASR-I DİL-KÜŞÂ
 
 [mefâ’îlün / mefâ’îlün / fe’ûlün]
 
 1 ‘Ulüvv-i himmeti Sultân Selîm'iñ
 Bu kasr-ı ser-bülendi etdi inşâ
  2 Zemîni dil-nişîn ü tarhı mevzûn
 Mülûku kıt’a bir şeh-beyt-i ra’nâ
 3 Muvâfık resmi de tab’-ı Selîm'e
 ‘Aceb şâhâne nüzhetgâh-ı vâlâ
 4 Sanar taht-ı Süleymân'dır hevâda
 Bu rif’atle kim eylerse temâşâ
 5 Alır âgûşa ‘aks-i dil-pesendin
 Gümiş âyînedir pîşinde deryâ
 6 Vezân oldukça bâgında sabâdan
 Gelir bûy-ı mübârek bâd gûyâ
 7 Ne hoş saf-bestedir her cânibinde
 Sehî kadler gibi serv-i dil-ârâ
 8 Bu târîhi okur kim görse Vehbî
 Şeh-i devrâna lâyık kasr-ı a’lâl
…..
 
Yrd. Doç. Dr. Ahmet YENİKALE, SÜNBÜL-ZÂDE VEHBÎ DÎVÂNI, Kahramanmaraş 2012
 
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış