İy beñzi saru şem ki ahar yaşun müdâm


Esa
20.6.2017
 
 
İy beñzi saru şem ki ahar yaşun müdâm (414/1) c
Işk odına yohıldı vücûduñ ale’t-temân
Bildüñ ki ışk odına yanan kişi nûr olur (414/2)
Anuñ-ıçun dilersin oda yanmagı müdâm
Tatlu yaruñdan ayru düşeli benüm bigi (414/3)
Her gice uyhu gözüñe olup-durur harâm
460
Yahar seni kaza odı her şâm tâ sabâh (414/4)
Yıhar seni feñâ yili her subh tâ-be-sâm
Virdüñ giceler âyet-i nûr oldı vü duhân (414/5)
Anuñ-ıçun ziyân-ıla rûşen olur zılâl
Çün başludur yüregüñ ü yaşlu-durur gözüñ (414/6) c
Âşıklara revâ-durur olduñ-ısa imâm
Cercîs-veş niçe ki başuñ gitdi ölmedüñ (414/7)
Âb-ı Hayât’dan meger içdüñ çü Hızr câm
Pervânenüñ kanadını yahdı-y-sa ışk odı (414/8)
Sinüñ cânuñ yahıldı görür anı hâs u âm
Oda Halîl olduñ u sunuñ içine Nûh (414/9)
Işkuñ yolında ne âceb olduñsa nîg-nâm
Cânuñ bigi ciger kanı-la bisledügüñ uş (414/10)
Cânuñ oda yahup kanuñ içer ale’d-devâm
Ol dost kim gözüñe sanur-ıduñ anı nûr (414/11)
Düşmen bigi yaşuñ düköben oldı şâœ-kâm
Hoş hoş yah oda ûd sıfat varlıguñı kim (414/12)
Her kim bu ışk odına yanmaya ola hâm
Yahıldı Ahmedî oda çün ûd lâ-cirem (414/13)
Hoş sûz-nâk oldı anuñ didügi kelâm
 
 
https://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10591,ahmedidivaniyasarakdoganpdf.pdf?0

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış