Kâbil mi zahm-ı gamzeñ ola merhem-âşinâ


Esa
5.10.2017
 
Mef`ûlü Fâ`ilâtü Mefâ`îlü Fâ`ilün
1 Kâbil mi zahm-ı gamzeñ ola merhem-âşinâ
 Ey Kahramân-ı çeşm ü nigeh Rüstem-âşinâ
2 Biñ mübtelâyı bir nigehüñ tesliyet ider
Olmaz nazîrüñ ey perî-i âdem-âşinâ
3 Âyâ olur mı cür`a-keş-i meclis-i visâl
 `Uşşâk-ı hem-nişîn-i gam u mâtem-âşinâ
4 Bîmâr-ı sıhhat olsa olur mı ne deñlü hîç
Mecrûh-ı tîgüñ eyleye âh-ı dem-âşinâ
5 Câm-ı ümîd-i zevk-i visâlüñle mest olur
Nâmî görince berg-i gül ü şebnem-âşinâ
 
Yard. Doç. Dr. Ahmet YENİKALE  AHMET NÂMÎ  DÎVÂNI VE İNCELEMESİ, T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3194 KÜLTÜR ESERLERİ
 
 
 
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış