Kaddüñe nice beñzer serv-i sehîsi bâguñ


Esa
23.7.2017
 
mef’ûlü fâ’ilâtün mef’ûlü fâ’ilâtün
 
müstef’ilün fa’ûlün müstef’ilün fa’ûlün
1 Kaddüñe nice beñzer serv-i sehîsi bâguñ972
 Bir meyvesüz agaçdur servisi bâg u râguñ
Sâyeñ ne yire salsañ biter nihâl-i ‘izzet973
 İy serv-i sâye-perver başuma bas ayaguñ974
Sanmañ ki ‘âşık içün ma’şûk özi göyünmez975
 Pervâne yandugı-y-çün içi yanar çerâguñ
Rahm umuben gözüñden sordum şifâ lebüñden
 Biler dişini gamzeñ kanum içer dudaguñ976
5 Kûyuñda iy habîbüm sıgmaz rakîb-i bed-gû
 Gülşendür anda olmaz yiri kelâg u zâguñ977
 Bendeñde koyma şâhâ dâg-ı firâkı niçün978
 Başdan ayaga yandum kalmadı cây-ı dâguñ979
 Zülfüñ karañusında ser-geşte güm-reh iken980
 Gösterdi Rûşenîye aydınlıgı yañaguñ
 
Dr. Orhan Kemâl TAVUKÇU, DEDE ÖMER RÛŞENÎ Hayatı, Eserleri, Edebî Kişiliği ve Dîvânının Tenkidli Metni, https://ekitap.kulturturizm.gov.tr/E
 

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış