Kalur mı sâkî böyle bezme câm-ı bâde gelmez mi


6.10.2017
 
[384]
Mefâ`îlün Mefâ`îlün Mefâ`îlün Mefâ`îlün
 
1 Kalur mı sâkî böyle bezme câm-ı bâde gelmez mi
 Gider mi duhter-i rez `âşık-ı nâ-şâde gelmez mi
2 Bulınmaz zevk-i hâlet-bahş-ı mestî ehl-i meclisde
 Yetişmez mi `aceb pîr-i mugan irşâde gelmez mi
3 Gül-i câm-ı safâ gülzâr-ı bezm içre açılmaz mı
Kanı yâ `andelîb-i çeng ü mey feryâde gelmez mi
4 Der-i `işret-sarây-ı Cem küşâde olma mı gayrı
 Esîr-i bend-i gam yine gidüp âzâde gelmez mi
5 Yatar humlar tehî hum-hâneler tenhâ niçün bilsem
 Kanı mestâneler sürdükleri dem yâde gelmez mi
6 Harâb olmış bozılmış resm-i âyîn-i tarab-hâne
Harâbât erleri n`oldı anı âbâde gelmez mi
7 Felek cevrini Nâmî âh terk itmez mi ehl-i dil
 Kalur mı böyle bir dâver serîr-i dâde gelmez mi
 
Yard. Doç. Dr. Ahmet YENİKALE  AHMET NÂMÎ  DÎVÂNI VE İNCELEMESİ, T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3194 KÜLTÜR ESERLERİ
 
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış