Karâr u sabr gitdi kaldı bâkî cism ü cân tenhâ


Esa
16.4.2016
 
Gazel
 
 
[mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün]
 
1 Karâr u sabr gitdi kaldı bâkî cism ü cân tenhâ
Düşüpdür san ki yârândan cüdâ bir nâ-tüvân tenhâ
 
2 Degül peykânlarun yir yir bu cism-i nâ-tüvânumda
Sana şerh-i gam içün her biridür bir zebân tenhâ
 
3 İnilder bezm-i gamda üstüh’ânum ney gibi her dem
İçelden sen ‘adûlarla şarâb-ı ergavân tenhâ
 
4 Gül ile nergis ey dil gülşen içre göz kulag olmış
Bugün gül-geşt idermiş diyü ol serv-i revân tenhâ
 
5 Felekde zerre-veş ey meh ‘aceb mi bî-karâr olsam
Cihânı sâyelerle seyr idersin her zamân tenhâ
 
6 Dile peykânunı gönder bana dil yardımın itsün
Nice şerh eylesün derd-i derûnı bir zamân tenhâ
 
7 Togardı başuma burc-ı şerefden gün benüm Rahmî
Geleydi hücreme bir şeb ger ol mâh-ı cihân tenhâ
 
 
 

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış