Ödüllü Şiir Yarışmasına Katıl (YENİ)

Karar u sabrum alan zülf-i bî-karârundur (Gazel)

 
 
 
Karar u sabrum alan zülf-i bî-karârundur (Gazel)
 
Karar u sabrum alan zülf-i bî-karârundur
Harâb iden beni şol çeşm-i pür-humârundur

Hadeng-i gamzeni peyveste ey kemân-ebrû
Ciğerde sakladuğum bu ki yâdigârundur

Cihan şikârına şeh-bâz-ı zülfüni salagör
Kebûter-i dil ü cân hod senün şikârundur

Harâret-i teb-i hicranı def iden dilden
Bu boynumuzdaki meftûl-i tâb-dârundur

Aceb mi bağ kenarında dursa lâle hacîl
Ki lâle-zâr-ı cemâlünde hâr ü zârundur

Nazar gedâna kıl ey pâdişâh-ı hüsn ü cemâl
Ki devleti ezelî hüsn-i i'tibârundur

Dem-i bahârun ile dü cihanı hoş-dem iden
Nesîm-i gaaliye-i zülf-i müşg-bârundur

Hilâl halkasını gûş-i asumâna takan
Kamer yüzündeki Pervîn gûş-vârundur

Çemende reng viren lâleye yanağundur
Dilinde dâğ koyan âteş-i izârundur

Sürûr-i va'de-i yâra inanma sen Ahmed
Gama inan inanursan ki eski yârundur

Mefâilün feilâtün mefâilün feilün
 
Günümüz Türkçesiyle:
 
1-Beni kararsız ve sabırsız hale getiren senin dağınık saçlarındır. Beni
harap eden ise senin şu mahmur gözlerindir.
2-Ey keman kaşlı sevgili! Yan bakışının okunu daima ciğerimde
saklamamın sebebi şudur: O ok senin hatırandır.
3-Sen, zülfünün doğanını cihan avına salıver. Dünyayı o zülfünle avla.
Çünkü gönül ve can güvercini artık senin avın olmuştur.
4-Gönülden, ayrılık sıtmasının ateşini gideren boynumuzdaki bu misk
saçan fitil gibi büklüm büklüm saçlarındır.
5-Lâle, bahçenin kenarında yüzü kızararak durursa buna sakın
şaşma.O, lâlenin yüzü senin güzel yüzün karşısında ezilmiş, hor görülmüştür.
6-Ey güzellik padişahı! Bu fakire bir bak. Ona bu şekilde iltifat etmen
onun için büyük bir mutluktur.
7-Cihanı hoş kokulu yapan bahar rüzgârı değil, senin misk saçan
saçlarının rüzgârıdır.
8-Hilâl halkasını göğün kulağına takan senin ay gibi güzel yüzündeki
yedi yıldızlı küpendir. Gök, senin kulağı küpeli kölen olmuştur.
9-Bahçedeki lâleye al rengini veren senin yanağındır. Gönlü dağlayan
da o yanağın ateşidir.
10. Ahmed, sen sevgilinin söz vermesinden dolayı sevinme. İnanırsan
yine eski dostun olan üzüntüye inan.
 
 
 
 

Şairin Diğer Şiirleri


Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.

Yapılan Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış...

Yorum Yaz

Yorum yazmak için üye girişi yapınız...