Kasdun ey dil yüksek uçar bir hümâ pervâzedür


Esa
14.7.2017
 
Fâ`ilâtün fâ`ilâtün fâ`ilâtün fâ`ilün
 
 1 Kasdun ey dil yüksek uçar bir hümâ pervâzedür
 Hâke ol itmez tenezzül meyli evc-i nâzedür
 2 Kâmet-i bâlâ belâsıyla çakışdırmak olur
 Gussa-i dûr u dırâz zülfi bî-endâzedür
 3 Dâglarla nev-be-nev zeyn eyleyüp `arz ideyin
 Meyl ide şâyed görince dâg-ı sînem tâzedür
 4 Bir güzel mecmû`adur gül vasf-ı rûyun yazmaga
 `Andelîbün rişte-i cânı `aceb şîrâzedür
 5 Yâre `âşıkdur diyü `uşşâkdan gör nagmeyi
 Çıkdı Yahyâ nakşımuz `âlemde bir âvâzedür
                  Şeyhülislam Yahya Hayatı Divanı ve Şiirleri
 
Hasan KAVRUK , ŞEYHÜLİSLAM YAHYÂ DÎVÂNI,  T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3147
 

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış