Kilk-i kudret hat-ı reyhânıñı nâ-gâh yazar


Esa
4.04.2016
 
Gazel
 
[48]
 [fe’ilâtün / fe’ilâtün / fe’ilâtün / fe’ilün]
 
 1 Kilk-i kudret hat-ı reyhânıñı nâ-gâh yazar
 Safha-i sîneme medd-i elif-i âh yazar
 
2 Vasf-ı rûyuñda gazeller yazan ehl-i sühanıñ
 Matla’ında kimi hurşîd kimi mâh yazar
 
 3 Görse bu sûret ile münşî-i Şehnâme seni
 Mülket-i ‘işvede hûbâna şehenşâh yazar
 
 4 İkisin etse de bir yerde musavvir tahrîr
 Serv-i bâlâyı kadiñden yine kûtâh yazar
 
 5 Levh-i mihr ü kamere İbn-i Nüceym-i gerdûn
 Kalem-i gırre ile rûyuña Eşbâh yazar
 
 6 Hem-ser-i şîr yazıp ‘aşkı Hayâtü’l-hayvân
 ‘Akl-ı pür-hîleyi dünbâle-i rûbâh yazar
 
 7 Okudum metn-i usûl-i kütüb-i devletde
 Kayd-ı haysiyyet-i cehli sebeb-i câh yazar
 
 8 Sînedir kâgıd-ı tesvîdi debîr-i çarhıñ
 Anda nakş-ı emeli gâh bozar gâh yazar
 
 9 Kâtib-i mahkeme-i hükm-i kazâ ey Vehbî
 Kısmetim sehmini er-rızku ‘ala’llâhcxxi yazar
 
 
 
 
 
 
 
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış