Kimse bilmez hâlümi bir âfete meftûn iken


Esa
2.8.2017
 
Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilün
 Remel: - . - -/ - . - -/ - . - -/ - . –
 
1 Kimse bilmez hâlümi bir âfete meftûn iken
 Ben niçe âh itmeyem derd-i dilüm efzûn iken
2 Zülf-i müşgînün siyeh-tâb eylemiş peykânını
 Zahm açar tîr-i müjen laht-ı ciger pür-hûn iken
3 Meclis-i ‘uşşâkda billâhi kalmaz hûşyâr
 Sâki-i gül-çihrenün la’l-i lebi meygûn iken
4 ‘Âşıkânun gam yiyüp hûn-ı dilin nûş eylesün
 Ol rakîb-i bed-likâ lutfun ile memnûn iken
5 Sevdügüm lâyık mıdur sen gül açıl agyâr ile
 Künc-i gamda Yâver-i zârun senün mahzûn iken
 
Dr. Kaplan ÜSTÜNER, ENDERUNLU HASAN YÂVER DİVAN [İnceleme-Metin-Çeviri-Dizin], https://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10608,enderunlu-hasan-yaver-divanipdf.pdf?0

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış