Kirişmen şîve vü nâzun kerâmetdür velî sensin


Esa
2.8.2017
 
Hezec: . - - - / . - - - /. - - - / . - - -
 
1 Kirişmen şîve vü nâzun kerâmetdür velî sensin
 Nigâh-ı hışm-ı çeşmün Zü’l-fekâr'undur ‘Alî sensin
2 Egerçi mübtelâ oldum niçe hûn-hâr u gaddâra
 Velîkin ibtilâ-yı ‘aşkumun en evveli sensin
3 Niçe ferzâneyi mât eylerem nat’-ı muhabbetde
 Bana dirsin yine sevdâ -yı’aşkumla deli sensin
4 Ayaklandur nigâh-ı merhametle dest-gîrüm ol
 Ki bî-tâb-ı gamun bînâ gözi gîrâ eli sensin
5 ‘İnâyet merhamet kıl şeh-levendüm yâr-ı Yâver ol
 Ki ecdâdun dahı gâzîdür ammâ çün ‘Alî sensin
 
Dr. Kaplan ÜSTÜNER, ENDERUNLU HASAN YÂVER DİVAN [İnceleme-Metin-Çeviri-Dizin], https://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10608,enderunlu-hasan-yaver-divanipdf.pdf?0

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış