Lebleri kim lutf ile güftâr-ı dil-cû gösterür


6.10.2017
[95]
Fâ`ilâtün Fâ`ilâtün Fâ`ilâtün Fâ`ilün
 
1 Lebleri kim lutf ile güftâr-ı dil-cû gösterür
 Gamzeler de nâz ile her cânibe rû gösterür
2 Eyler âşüfte dimâğ-ı `âlemi bûy-ı heves
 Ol perî kim bâda zülf-i `anberîn-mû gösterür
3 Kudsiyânı reşk-perdâz-ı giriftârî ider
 Her kaçan miskîn-kemend-i târ-ı gîsû gösterür
4 Ol ne hoş demdür ki ser-mest-i şarâb-ı nâz iken
 Germ olur çâk-i girîbânında pehlû gösterür
5 Der-küşâ-yı huld-i vuslat olur elbette o şûh
 Nâmîye ol dem ki kufl-i çîn-i ebrû gösterür
 
 
 
Yard. Doç. Dr. Ahmet YENİKALE  AHMET NÂMÎ  DÎVÂNI VE İNCELEMESİ, T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3194 KÜLTÜR ESERLERİ
 
 
 
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış