Lebüñ devrinde her kim nûş ider mey


Esa
19.8.2016
 
 
 
 
 
mefâ’ilün mefâ’ilün fa’ûlün
 
Lebüñ devrinde her kim nûş ider mey
Tapar âb-ı hayâta Hızr-veş pey
 
Evüñ iy dil düzet hoş taşra çık gör
 Gelüpdür türk-i ‘ışk ister konulgay
 
 Görüb nâ-gâh sevdüm bir tatarnı
 Ne olgay bilürem ammâ ne bolgay
 
 Perî bî-hod bolur aduñ işitgec
Tapuñı hûrî görgec tapu kılgay
 
Sanasın jâlelerdür berg-i gülde
 Gül-i ruhsâruñuñ üstindeki hoy
 
 Çü kâzî mest olanda hadd uramaz
 Sen elden koma ayah iç pey-â-pey
 
Dogub göñli göginde Rûşenînüñ
 Yüzüñ mihri komadı zerrece fey
 
 
Dr. Orhan Kemâl TAVUKÇU, DEDE ÖMER RÛŞENÎ Hayatı, Eserleri, Edebî Kişiliği ve Dîvânının Tenkidli Metni, https://ekitap.kulturturizm.gov.tr/E
 
 

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış