Litmemek-durur nazar gayre gözümüñ niyyeti


Esa
24.6.2017
 
Litmemek-durur nazar gayre gözümüñ niyyeti (630/1)
Böyle olur kişi ki_ola anuñ insâniyyeti
Yoluña yüz sürirem ki_irem ayaguñ tozına (630/2)
Göñlümüñ budur murâdı cânumuñ ümniyyyeti
Tutaguñ şîrînligini vasf it dirler baña (630/3)
Böyle nâzük nice şerh idem bu revhâniyyeti
O gözi nergis elinden al mey-i gül-rengi kim (630/4)
Cân dimâgını muattar ide reyhâniyyeti
Ney nevâsın gûş idüp câm-ı şarâbı nûş it (630/5)
Bî-safâ sûfîyi kogıl ki_ide rühbâniyyeti
Ol hüœâvendüñ hakı-çun kim olup-durur ayân (630/6)
Zerre zerre ferşden tâ arşa vahdânniyyeti
İşigüñdür Ahmedînüñ Kabesi vü Kıblesi (630/7)
Dahı yaña yohdur anuñ kasd u niyyeti
 
 
Dr. Yaşar AKDOĞAN, Ahmedî DÎVÂN https://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10591,
 

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış